Petr Medonos

Petr Medonos

Security EngineerLinkedIn Twitter

Petr vystudoval obor Inženýrská Informatika na VŠCHT. Je držitelem prestižních certifikací jak v oblasti bezpečnosti, tak správy systémů a aplikací:

 • CEH (Certified Ethical Hacker).
 • RHCE (Red Hat Certified Engineer).
Petrova specializace:
 • Bezpečnost webových aplikací.
 • Sociální inženýrství.
 • Databáze.
 • Zabezpečení Linuxových a UNIXových systémů a jejich forenzní analýza.
 • IDS/IPS systémy.
 • NSM (Network Security Monitoring).

Většinu svojí pracovní kariéry se věnoval návrhování a realizaci infrastruktury na významných projektech v České republice i zahraničí s důrazem na vysokou dostupnost a bezpečnost řešení. Příležitostně přednáší na oborových konferencích, věnuje se interním i veřejným školením a je hlavním architektem projektu EWA.

Ondřej Šuffner

Ondřej Šuffner

Security EngineerLinkedIn

Ondřej má komplexní znalosti z oblasti vyhodnocování bezpečnostních rizik ve firemní sféře.

V dosavadní kariéře se věnoval:
 • Implementaci operační a aplikační bezpečnosti.
 • Integraci systémů správy identity.
 • Správě systémů pro ochranu firemních a citlivých dat.

V praxi využívá převážně jazyky C, C++, XML a Python. Je držitelem certifikací v oblasti operační a implementační bezpečnosti mj. CompTIA Security+. Rád se věnuje post-exploitační persistenci v Unix a Windows platformách, korelační analýze dat z IDS řešení a principům sociálního inženýrství.