Svěřte se do rukou našich etických hackerů

ověřte své zabezpečení

Etnetera Security

Jak vznikl bezpečnostní tým?

Tým jsme začali formovat v roce 2015 především pro interní potřeby společnosti Etnetera a.s.. Jeho náplní bylo řešení otázek týkajících se bezpečnosti na nově vznikajících projektech, reakce na konkrétní incidenty a jejich analýza. Postupně jsme rozšířili kompetence i v oblasti penetračních testů.

Na co se zaměřujeme?

Soustředíme se na praktickou ofenzivní a defenzivní bezpečnost a zvyšování povědomí o této problematice. Při implementačních projektech se specializujeme na pokrytí faktických potřeb a reálných vektorů útoku.

Jaké jsou naše cíle?

Naše služby směřujeme do synergie penetračních testů a do implementace flexibilních řešení reagujících na aktuální problémy. Věříme, že IT bezpečnost má budoucnost ve flexibilních řešeních, která chrání kritickou infrastrukturu.